Opublikowany w Beauty

7 mains sins of beauty

It is time for a beauty confession. Read the following list of the seven main sins of beauty, and then do your own examination of conscience. Answer two questions:

 1. Is this my daily life?
 2. Do I do this sometimes?

Then of course a confession to yourself and finally a strong resolution to improve.

Przyszedł czas na urodową spowiedź. Przeczytajcie poniższą listę 7 głównych grzechów urodowych, a następnie zróbcie swój rachunek sumienia. Odpowiedzcie sobie na dwa pytania:

 1. Czy to jest moja codzienność?
 2. Czy zdarzyło mi się tak robić?

Potem oczywiście spowiedź przed samym sobą i na koniec mocne postanowienie poprawy.

 1. Lazines and going to bed with make-up – Lenistwo i zasypianie z makijażem

Many of us have committed this sin at least once in our lives. However, what happens when it starts to be a routine? Washing your make-up before going to sleep should come into your habit so that you can have rested and young skin for many years. Make-up, which stays on the face overnight, clogs pores and doesn’t allow the skin to breathe, which causes it to dehydrate and dry out. Because of this, your complexion is exposed to acne and premature wrinkles. In addition, chemicals contained in cosmetics can irritate the skin and eyes, and even cause an infection. Make-up removal takes only a moment! On the market you will find many preparations that will remove makeup quickly and painlessly.

z18848928IH,Spanie-w-makijazu--Ktorej-z-nas-to-sie-nie-zdarzyl

Ten grzech przynajmniej raz w życiu popełniła niejedna z nas. Jednak co się dzieje, gdy zaczyna on być rutyną? Zmywanie makijażu przed snem powinno wejść w Twój nawyk, żebyś na długie lata mogła cieszyć się wypoczętą i młodą skórą. Makijaż, który zostaje na twarzy przez noc, zatyka pory i nie pozwala skórze oddychać, co powoduje jej odwodnienie i wysuszenie. Przez to twoja cera jest narażona na trądzik i przedwczesne zmarszczki. Dodatkowo, substancje chemiczne zawarte w kosmetykach mogą podrażnić skórę i oczy, a nawet wywołać infekcję. Demakijaż zajmuje tylko chwilę! Na rynku znajdziesz wiele preparatów, które szybko i bezboleśnie zmyją makijaż.

2. Avoiding night cream – Unikanie kremu na noc

Night creams are usually richer and denser than those of the day. In the morning, we do not have the desire for long-lasting patting on of the cosmetic. It is also important to us that it does not interfere with application of the foundation. At night, the cream can be absorbed for as long as necessary. Use  this and apply thick, moisturizing creams after the bath to nourish the skin. If you have oily or mixed skin, omit the nose area – in this area sebum is secreted even during sleep and you do not need extra oiling.

2249741

Kremy na noc są zwykle bogatsze i gęstsze niż te na dzień. Rano nie mamy przecież ochoty na długotrwałe wklepywanie kosmetyku. Zależy nam też na tym, by nie przeszkadzał w nakładaniu podkładu. Nocą krem może się wchłaniać tak długo, jak to tylko konieczne. Wykorzystaj to i nakładaj po kąpieli gęste, nawilżające kremy, by odżywić skórę. Jeśli masz skórę tłustą lub mieszaną, pomijaj jednak okolice nosa – w tej okolicy sebum wydzielane jest nawet w trakcie snu i rzadko potrzebne jest dodatkowe natłuszczanie.

3. Crapulance in food – Nieumarkowanie w jedzeniu

As they say, you are what you eat. The main culprit of skin imperfections is seborrhea, which is the excessive secretion of sebum on the skin surface by the sebaceous glands. It causes the skin to be oily, shiny (unfavorably) and have an enlarged sebaceous outlet, because of which any impurities from the outside can easily get inside and cause pimples.
It is obvious that fast-food chains do not serve our health. But is processed food only there? Avoid like fire all processed foods; there is so much chemistry in them that it is a miracle that we are not yet lit up. Be aware of what you eat and do not let such things land in your shopping basket. Many dishes can be prepared at home by yourself without much effort. On the Internet you will find many guides, such as replacing unhealthy, fatty fries from fast-food with healthy fries, without the addition of fat, e.g. from sweet potatoes.

Fast_food_meal

Jak to mówią, jesteś tym co jesz. Głównym sprawcą niedoskonałości cery jest łojotok, czyli nadmierne wydzielanie łoju na powierzchnię cery przez gruczoły łojowe. Sprawia to, że cera jest tłusta, świecąca (niekorzystnie) oraz ma rozszerzone ujścia łojowe, co sprawia, że wszelkie zanieczyszczenia z zewnątrz z łatwością dostają się do środka i powodują powstawanie wyprysków. Oczywistym jest, to że fast-foody z sieciówek nie służą naszemu zdrowiu, na pewno doskonale wiesz. Ale czy przetworzona żywność kryje się tylko tam? Unikaj jak ognia wszelkiej przetworzonej żywności; jest w nich tyle chemii, że to aż cud, że się jeszcze nie świecimy. Bądź świadoma tego, co jesz i nie pozwól, by takie rzeczy lądowały w Twoim zakupowym koszyku. Wiele dań bez większego wysiłku możesz przygotować w domu sama. W internecie znajdziesz wiele poradników jak np. niezdrowe, tłuste frytki z fast-fooda zamienić na zdrowe frytki, bez dodatku tłuszczu np. z batatów

4. Cautiously in drinking water – Umiarkowanie w piciu wody

Remember that taking care of your appearance does not end with cosmetics. The most important thing is drinking a lot of water! Water not only cleanses our body and in particular is recommended for slimming therapies, but also hydrates the skin from the inside, making it smooth, clean and refreshed. Dehydration causes the complexion to be dry and lose its elasticity over time. Drink at least six glasses of water a day. Let it be your number one procedure.

woda-leje-sie-z-butelki-do-szklanki-332312-article

Pamiętaj, że dbanie o młody wygląd nie kończy się na kosmetykach. Najważniejsze jest picie dużej ilości wody! Woda nie tylko oczyszcza nasz organizm i w szczególności jest zalecana przy terapiach odchudzających, ale również nawadnia naskórek od wewnątrz, czyniąc go gładkim, czystym, odświeżonym. Z kolei odwodnienie powoduje, że cera jest sucha i z czasem traci swoją elastyczność. Pij co najmniej sześć szklanek wody dziennie. Niech to będzie twój zabieg numer jeden.

5. Officiousnes in washing hair – Nadgorliwość w myciu włosów

Hair is our calling card, which is why we want them to always look impeccable and, for example, we wash them every day. However, is it really good for them? Absolutely not! Too often washing hair causes more harm than good. Does it seem impossible to you? And yet! If we do it too often, we deprive the hair of its natural fat and make the sebaceous glands produce even more of it, because they want to replenish the missing hydration. As a result, our hair actually starts to get greasy even more. The vicious circle closes … If you want to refresh your hair in the morning, all you need is a dry shampoo, which you spray the hair with. A dry shampoo not only reduces the shine of your hair, it also makes your hair gain volume.

NoWashing

Włosy są naszą wizytówką, dlatego chcemy, aby zawsze wyglądały nienagannie i np. co dzień je myjemy. Jednak czy jest to dla nich tak naprawdę dobre? Otóż absolutnie nie! Zbyt częste mycie włosów powoduje więcej szkody niż pożytku. Wydaje Wam się to niemożliwe? A jednak! Jeżeli robimy to zbyt często, pozbawiamy je naturalnego tłuszczu i sprawiamy, że gruczoły łojowe wytwarzają go jeszcze więcej, ponieważ chcą “uzupełnić” brakujące nawilżenie. Przez to nasze włosy w rzeczywistości zaczynają przetłuszczać się jeszcze bardziej. Błędne koło się zamyka…  Jeżeli rano chcesz odświeżyć swoje włosy wystarczy, że użyjesz suchy szampon, którym spryskasz nasadę włosów. Suchy szampon nie tylko zredukuję błyszczenie się włosów, ale również ładnie odbije je od skóry głowy. Dzięki temu fryzura zyska objętość.

6. Grinding of nail polish – Zdzieranie lakieru do paznokci

Which one of us does not know this? In the evening you painted your nails, and in the morning on the way to work, you see that the nail polish broke off. Of course, at hand, you do not have any remover or nail polish to paint it over. And what do you do? Of course, you start to pluck the nail polish. Do not even think about it, and in particular do not pull the hybrid or gels by force, because you will damage the nail plate and regenerating it is very time consuming. To get this type of manicure off, go to the beautician, who will do it in a professional way safe for your nails. And for ordinary nail polish, simply use nail polish remover, preferably one without acetone.

827_big

Która z nas tego nie zna? Wieczorem pomalowałaś paznokcie, a rano w drodze do pracy, widzisz, że lakier odprysnął. Oczywiście pod reką nie masz żadnego zmywacza, ani lakieru do zamalowania. I co robisz? Oczywiście zaczynasz skubać lakier.Nigdy, ale to nigdy tego nie rób – nawet nie myśl  o tym, a w szczególności nie ściągaj na siłę hybryd czy żeli, gdyż tym samym uszkadzisz płytkę paznokcia, a zregenerowanie jej jest bardzo czasochłonne. Aby ściągnąć tego rodzaju manicure udaj się do kosmetyczki, która zrobi to w profesjonalny i bezpieczny dla twoich paznokci sposób. A do zwykłego lakieru użyj po prostu zmywacz do paznokci, najlepiej ten bez acetonu.

7. Sleeping on your face – Spanie na twarzy

Swollen face and swelling around the eyes? Time to change the position you sleep in if this is your reflection in the mirror in the morning! Unfortunately, gravity wins when we sleep on our stomach, face down to the pillow. Because of this, the skin droops and loses the collagen contained in it, and then it begins to look older. Try to sleep on your back or on your side. It is more beneficial also for the spine.

spanie-na-brzuchu-zle.jpg

Spuchnięta twarz i obrzęki wokół oczu? Czas zmienić pozycję, w której śpisz, jeśli tak wygląda twoje odbicie w lustrze o poranku! Niestety, grawitacja wygrywa kiedy śpimy na brzuchu, twarzą w dół do poduszki. Przez to skóra wiotczeje i traci zawarty w niej kolagen, a wtedy zaczyna wyglądać starzej. Postaraj się sypiać na plecach lub na boku. To korzystniej wpływa również na kręgosłup.

 

 

 

Reklamy
Opublikowany w Fashion

Traveling in style

IMG_E4668

On celebrities’ Instagram pages you can find outfits in which the main role plays a glossy down jacket. Gold down jacket from MMC is very popular this season. It is worn by, among others, fashion show designer – Katarzyna Sokołowska and a Polish model – Joanna Horodyńska. I choose the H&M model. This is a silver down jacet, which not only plays beautiful with light, but is also very warm. That’s why I take it everywhere with me. Recently I took it on a plane trip. For my daily outfit I choose a warm, bright sweater with turtle neck and gold glossy trousers. When traveling I focus on convenience, not on getting blisters, which is why I chose bright trappers in the style of Timberland. Because I have a cold and I have to protect my throat, I choose a wide scarf in red and black plait, which is a must-have of this season. As accessories, I chose a black bag with gold accents, and a Victoria’s Secret travel bag, which has a beautiful pink snake skin pattern, and I put on a black velour scally cap on my head.

Bez tytułu1

Bez tytułu

Na Instagramach gwiazd możecie znaleźć stylizacje z błyszczącą puchową kurtką w roli głównej. Bardzo popularna jest złota puchówka od MMC. Nosi ją m.in. projektantka pokazów – Kasia Sokołowska oraz modelka – Joanna Horodyńska.  Ja postawiłam na model H&M. Jest to srebna puchowa bomberka, która nie tylko pięknie gra ze światłem, ale dodatkowo jest bardzo ciepła. Dlatego zabieram ją wszędzie ze sobą. Ostatnio zabrałam ją w podróż samolotem.  Do stylizacji wybrałam również ciepły, jasny sweter golf oraz złote błyszczące spodnie. W podróży stawiam na wygodę, a nie na odciski, dlatego jako buty wybrałam jasne trapery w stylu Timberland.  Ponieważ jestem przeziębiona i muszę chronić gardło, wybrałam jeszcze szeroki szalik w czerwono-czarną kratę, która jest must have tego sezonu. Jako dodatki wybrałam czarną torebkę kuferek ze złotymi akcentami oraz podróżną kosmetyczkę Victoria’s Secret, która ma piękny, różowy wzór skóry węża, a na głowę założyłam czarny welurowy kaszkiet.

scally cap: Zaraz , jacket: H&M, scarf: Medicine, shoes: Lasocki, bag: Orsay, travel beauty bag: Victoria’s Secret

Opublikowany w Beauty

Cosmetics from the Pharmacy

Do you go to the pharmacy only when you have a cold or you feel pain, for example:  headache or menstrual pain? And what if I tell you that the pharmacy is a great place to buy stuff for your beautician bag. Don’t believe me? Well, let me convince you and present you 5 cosmetics from the pharmacy which I always have to have in my beautician bag.

Czy  wybieracie się do apteki tylko wtedy, gdy jesteście przeziębieni lub dopadają was wszelkiego rodziaju bóle np. ból głowy czy bóle menstruacyjne? A co gdy powiem wam, że apteka to świetne miejsce na uzupełnienie swojej kosmetyczki? Nie wierzycie? No to przekonajcie się sami, a ja zaprezentuję wam 5 kosmetyków z apteki, które obowiązkowo zawsze muszę mieć w swojej kosmetyczce.

Lip balm Tisane – Balsam do ust Tisane

i-herba-studio-tisane-balsam-do-ust-pomadka-4-3g

Jak mogliście zauważyć na moich zdjęciach, bardzo często maluję usta na czerwono. Jednak jeżeli usta są spierzchnięte czy popękane, to nawet najdroższa szminka świata nie będzie na nich ładnie i seksownie wyglądać. Najpierw zadbaj o podstawę, a potem maluj. W tym celu korzystam z leczniczego balsamu do ust marki Tisane.

Balsam wygładza, nawilża, odżywia szorstkie, spierzchnięte usta. Regeneruje naskórek ust uszkodzony wskutek działania czynników atmosferycznych, otarć oraz opryszczki. Chroni usta przed niekorzystnym wpływem mrozu, wiatru, deszczu, słońca.

Skład: ekstrakty ziołowe, miód, witamina E, olej z oliwek, olej rycynowy, wosk pszczeli.

Koszt: niecałe 9 zł

As you can see in my photos, I often use red lipstick. However, if the lips are chapped or cracked, even the world’s most expensive lipstick will not look nice and sexy on them. First take care of the base and then put on lipstick, just like when painting. For this purpose I am using Tisane therapeutic lip balm.

The balm smoothes, moisturizes, nourishes rough, chapped lips. Regenerates the skin of the lips damaged by weather conditions, abrasions and herpes. It protects the lips from the adverse effects of frost, wind, rain, sun.

Composition: herbal extracts, honey, vitamin E, olive oil, castor oil, beeswax.

Cost: less than Eur 3

Vaseline – Wazelina kosmetyczna

i-ziaja-wazelina-kosmetyczna-biala-30ml

Wazelina to uniwersalny produkt, którego właściwości sprawiają, że znalazł szerokie zastosowanie w kosmetyce. Tłusta pasta wykorzystywana jest przez kobiety na całym świecie. Wazelina doskonale nawilża spierzchnięte usta, łagodzi podrażnione skórki przy paznokciach, wygładza łokcie i kolana. Jest również doskonałą bazą do tworzenia domowych kosmetyków.

Warto wklepywać ją w twarz na noc lub nakładać na skórę w okolicach oczu. Wygładza i spłyca zmarszczki – regularnie stosowana gwarantuje młodszy wygląd.

Koszt: 3 – 4 zł

Vaseline is a versatile product whose characteristics have made it very useful in cosmetics. This fat, thick product is used by women around the world. Vaseline moisturizes chapped lips, soothes irritated cuticles, smoothes elbows and knees. It is also an excellent base for creating home cosmetics.

It is worth to pat it in the face for the night or apply to the skin around the eyes. It smoothes and reduces wrinkles – regularly applied guarantees a younger look.

Cost: less then Eur 2

Dernilan ointment – Masc Dernilan

i-dernilan-masc-35g

Zbliża się wiosna, a wasze stopy są popękane i pokryte zrogowaciałym naskórkiem? Zanim sięgnięcie po pumeks i zaczniecie trzeć waszą skórę i narobicę sobie różnego rodzaju ran, polecam wam maść Dernilan. Maść ta jest sposobem na domowe pedicure, które da efekt podobny, jak w salonie kosmetycznym. Produkt zawiera kwas salicylowy o 10-procentowym stężeniu, kamforę, alantoinę i nikotynamid. Dzięki temu doskonale zmiękcza zrogowaciały naskórek oraz dogłębnie nawilża stopy.

Maść nanieś na umyte stopy. Dla lepszego efektu załóż bawełniane skarpetki i pozostaw na całą noc. Efekt widoczny już po pierwszym użyciu.

Koszt: niecałe 9 zł

Spring is coming, and your feet are cracked and covered with calloused epidermis? Before you reach for pumice and start rubbing your skin and causing various wounds, I recommend you Dernilan ointment. It is a great way to get a home-made pedicure which will give an effect similar to that in a beauty salon. The product contains 10% salicylic acid, camphor, allantoin and nicotinamide. Thanks to this, it perfectly softens the horny skin and deeply moisturizes the feet.

Put the ointment on washed feet. For better effect, put on cotton socks and leave for the whole night. The effect is visible after first use.

Cost: less then Eur 4

Keratine conditioner „GAL” – Odzywka keratynowa „GAL”

i-odzywka-keratynowa-48-kapsulek

Przeszłam przez wiele odżywek i masek, ale moje włosy nadal były suche i zniszczone po farbowaniu, rozjaśnianiu i układaniu lokówką. Ratunek znalazłam w aptece. Te małe kapsułki, kształtem przypominające rybki, są prawdziwym zastrzykiem witamin dla moich włosów. W swoim składzie zawierają keratynę, olejek rycynowy, olejek z wiesiołka, z drzewa herbacianego i ogórecznika lekarskiego. Ten naturalny skład odżywia włosy oraz odbudowuje płytkę paznokcia. Prawdziwa kuracja dla urody!

Koszt: ok 11 zł

I went through many hair conditioners and masks, but my hair was still dry and damaged after dyeing, brightening and curling. I found a rescue in a pharmacy. These little capsules, resembling a fish shape, are a real injection of vitamins for my hair. In their composition they contain keratin, castor oil, evening primrose oil, tea tree and borage. This natural composition nourishes hair and rebuilds the nail plate. A real cure for beauty!

Cost: less then Eur

Vita – POS ointment – Masc Vita-POS

i-vita-pos-masc-do-oczu-5-g

Czas egzaminów zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim zbliżają się nieprzespane noce i godziny spędzone przed komputerem. Efektem tego wszystkiego są podkrążone oczy i cienie pod oczami. Nawet najdroższy krem z drogerii nie sprawdzi się w kosmetyczce tak, jak apteczna maść Vita-POS. To najlepszy produkt pod oczy, który redukuje cienie i zmarszczki oraz nawilża zmęczoną skórę.

Koszt: 19 zł

The time of exams is approaching fast, and with it sleepless nights and hours spent in front of the computer are approaching. The effect of all this are dark circles under eyes. Even the most expensive cream from the drugstore will not work as well as the Vita-POS pharmacy ointment. This is the best eye product that reduces dark circles and wrinkles and moisturizes tired skin.

Cost: less then Eur 7

Opublikowany w Fashion

Orsay – lace dress in various variations

Bez tytułu

Sales have started. In stores you can find discounted items up to 70%. It’s the perfect time to complement your wardrobe. My newest acquisition is an Orsay lace dress. I used this dress to create two outfits. The first is an evening version and the second is a casual version. Here’s my idea for the dress.

Wyprzedaże ruszyły i to pełną parą. W sklepach możecie znaleźć rzeczy przecenione nawet o 70%. To idealny czas na uzupełnienie swojej szafy. Moim nowym nabytkiem jest koronkowa sukienka marki Orsay. Sukienkę tą wykorzystałam do stworzenia dwóch stylizacji. Pierwsza jest wersją wieczorową, a druga to wersja casualowa. Oto mój pomysł na sukienkę.

IMG_4282

 

IMG_4342

IMG_4335

In this stylization I used accessories like a fur Zara scarf and a gold, sequined Beth Jordan clutch bag which plays very well with light and adds glamor to the stylization.

W tej stylizacji jako dodatki wykorzystałam futerkowy, szeroki szal z Zara oraz złotą, cekinową kopertówkę Beth Jordan, która bardzo ładnie gra ze światłem i dodaje stylizacji blasku.

IMG_4357

IMG_4356

IMG_4395

IMG_4404

In the second variation, the dress plays the role of a long lace skirt. It’s a perfect idea for colder days. To add color to the outfit, I chose a red H&M sweater that you could already see on my blog. Outside the window there is still winter, so the sweater alone is not enough. That is the reason why I put on a very fashionable, shiny bomber jacket. The idea for a white outfit with this jacket can be found here.

W drugiej odsłonie sukienka gra rolę długiej koronkowej spódniczki. To idealny pomysł na chłodniejsze dni. Aby dodać stylizacji koloru, wybrałam czerwony sweterek H&M, który już wcześniej mogliście zobaczyć na moim blogu. Za oknem jeszcze zima, więc sam sweterek nie wystarczy, dlatego założyłam bardzo modną w tym sezonie, błyszczącą kurtkę bomberkę. Pomysł na białą stylizację z tą kurtką znajdziecie tutaj.

 

Opublikowany w Fashion

Orsay – jumpsuit

The last post this year. Thank you so much for being  with me. Happy New Year 🙂

Ostatni post w tym roku. Dziękuję, że jesteście ze mną. Życzę wam Szczęśliwego Nowego Roku 🙂

IMG-4226

IMG-4241

IMG-4276

 

jumpsuit: Orsay 

fur scarf: Zara

heels: Deichmann

clutch purse: Beth Jordan

gold watch: Parfois

Opublikowany w advise

Highhells?

gallery_1491395808_364528

At the beginning I have a curiosity for you. Have you noticed that the word heel written in English (heel) resembles the word hell, or hell? All you have to do is exchange only one letter. Hence my second question, is it also associated with heels with pain caused by imprints or the feeling of being brewed under your fingers? If so, you’ve made it right. I will present to you a few proven ways how to change hell into heaven. Thanks to these advices, he can dance the night without changing footwear, for example on this New Year’s Eve.

Na początek ciekawostka. Czy zauważyłyście, że słowo obcas pisane po angielsku (heel) przypomina słowo hell, czyli piekło? Wystarczy, że zamienicie tylko jedną literkę. Stąd moje drugie pytanie, czy wam też chodziennie na obcasach kojarzy się tylko z bólem spowodowanym odciskami lub uczuciem parzenia pod palcami? Jeżeli tak to dobrze trafiłyście. Przedstawię wam parę sprawdzonych sposobów jak piekło obasów zamienić w niebo. Dzięki tym radom może przetańczyć całą noc bez zmieniania obuwia np. w tą Sylwestrową noc.

Quality, not quantity – Liczy sie jakosc, a nie ilosc

d486722384_nie_ilosc

Do not buy the cheapest shoes that you found at the market or other secondary store. The shoes in these stores are made of artificial materials that cause the foot to sweat more and this leads to painful abrasions and even prints and blaz. In addition, such shoes have an unstable heel, which we can break when walking. If you do not have your Tom Hanks, who will change your shoes to ballet shoes (Terminal movie), I advise against buying them. Therefore, instead of buying the next cheapest, uncomfortable high heels that will land on the bottom of the wardrobe, invest in at least one decent pair of heels, which will serve you even for years, provided you take care of them. After all, what counts is quality, not quantity.

Nie kupuj najtańszych butów, które znalazłaś na targu lub w innym podrzędnym sklepie. Buty znajdujące się w tych sklepach są wykonane ze sztucznych materiałów, które powodują, ze stopa bardziej się poci, a to prowadzi do bolesnych obtarć, a nawet odcisków i blaz. Dodatkowo takie buty mają niestabilny obcas, który może nam się ułamać pod czas chodzenia. Jeżeli nie macie swojego Toma Hanksa , który wasze szpilki zmieni na baletki (film Terminal), to odradzam ich zakup.  Dlatego zamiast kupować kolejne najtańsze, niewygodne szpilki, które wylądują na dnie szafy, aainwestuj w chociaż jedną porządną parę szpilek, które posłużąc ci nawet na lata, pod warunkiem, że będziesz o nie dbać. W końcu przecież liczy się jakość a nie ilość.

Choose consciously – Wybieraj swiadomie

Leather shoes will be the best, because the skin causes our foot to breathe and so it does not sweat. Another advantage is that these shoes, after some time of walking, adjust to the shape of the foot, and yet who of us does not dream of having tailor-made shoes.

Najlepiej sprawdzą się buty skórzane, gdyż skóra powoduje, że nasza stopa oddycha i przez to się aż tak nie poci. Kolejnym atutem jest to, że buty te, po pewnym czasie chodzenia, dopasowują się do kształtu stopy, a przecież kto z nas nie marzy aby mieć buty skrojone na miarę.

Talk not only for children – Talk nie tylko dla dzieci

As I wrote above, sweaty feet and heels are the worst possible connections, because you can get painful abrasions, even to the blood. Therefore, before you put on the pins, take care of your feet first. Powdered talcum powder is the perfect solution for this purpose. So exactly the same that we use for our children, so that the diaper does not cause painful chafes. For my part, I can recommend you a wonderful cream for everything, cream Sudocrem, which you buy at any pharmacy. This cream is used regularly, almost completely eliminates sweating and unpleasant odor.

Tak jak pisałam powyżej, spocona stopa i obcas to najgorsze z możliwych połączeń, gdyż można nabawić się bolesnych obtarć, nawet do krwi. Dlatego zanim założysz szpilki, zadbaj najpierw o swoje stopy. Świetnie sprawdzi się w tym celu talk w proszku. Tak dokładnie ten sam, który mamy stosują u swoich dzieci, aby pieluszka nie spowodowała bolesnych odparzeń. Ja ze swojej strony mogę polecić wam cudowny krem na wszystko, krem Sudocrem, który kupicie w każdej aptece. Krem ten stosowany regularnie, niemal całkowicie likwiduje pocenie i nieprzyjemnny zapach.

Water + freezer + heels = ? – Woda + zamrazarka + szpilki = ?

rozepchac-buty

Tomorrow is a big exit, everything is already well-done for the last button. Once again you put your chosen shoes on and the worst scenario became, the shoes are too tight. What now, stores are already closed, other shoes do not fit. Give up the event? Absolutely not. All you have to do is go to the kitchen, find a bag of breakfast, fill it with water and put it in the tops of your shoes. Finally put the shoes in the freezer for the whole night. In the morning, your shoes will grow in size by up to one size, and the crisis will be averted.

Jutro wielkie wyjście, wszystko już dopięte na ostatni guzik. Jeszcze raz zakładacie swoje wybrane buty i i stał się najgorszy scenariusz, buty są za ciasne. Co teraz, sklepy już zamknięte, innych buty nie pasują. Zrezygnować z imprezy? Absolutnie nie. Wystarczy, że pójdziecie do kuchni, wyszukacie woreczek śniadaniowy, wypełnicie go wodą i wsadzicie w czubki swoich butów. Na koniec wstawcie buty do zamrażalnika na całą noc. Rano wasze buty cudownym sposobem powiększą się nawet o jeden rozmiar, a kryzys zostanie zażegnany.

Be Mrs. Gadget – Badz  jak Pani Gadzet

Life in high heels makes our technological novelties easier. Gel cushions absorb micro-shocks and protect the fingers and instep against injuries and imprints. Put them in the shoe and press them firmly enough to stick to the sole. You can easily keep them clean (just wipe them wet) and apply repeatedly. If you stand in your work for many hours, buy yourself stabilizing silicone insoles – they will provide your feet with comfort and will not let them move in their shoes.They are transparent and so discreet that they can not be seen even in open sandals.If the high uppers of the shoes rub your heel, think about the heels. You can buy leather or silicone. They will lift the heel and prevent it from rubbing painfully against the back of the shoe.

Życie w szpilkach ułatwiają nam technologiczne nowinki. Żelowe poduszki amortyzują mikrowstrząsy i chronią palce i podbicie przed urazami i odciskami. Włóż je do buta i dociśnij na tyle mocno, żeby przykleiły się do podeszwy. Możesz je łatwo utrzymać w czystości (wystarczy przetrzeć na mokro) i stosować wielokrotnie. Jeśli w pracy wiele godzin stoisz w szpilkach, kup sobie stabilizujące, silikonowe wkładki– zapewnią stopom komfort i nie pozwolą im przemieszczać się w butach. Są przezroczyste i tak dyskretne, że nie widać ich nawet w odkrytych sandałach. Jeśli wysoka cholewka butów obciera Ci piętę, pomyśl o zapiętkach. Możesz kupić skórzane lub silikonowe. Podniosą piętę i zapobiegną jej bolesnemu ocieraniu się o tył buta.

A jump into deep water is a bad idea – Skok na gleboka wode to zly pomysl

329801_136516_1_500_500

If you do not have much experience in walking on high heels, do not immediately throw on high heels with heels, because this is a straight way to the drama. First, put on elegant leather slippers on an almost flat sole, then wedges or 5-6 cm heels, and then deadly stiletto heels. Thanks to this, you will get your feet up to the height and you will not treat them with a painful shock. One more trick is to buy shoes on the platform, which will cause that despite the high heel, your foot will not be so deformed and exposed to injuries, and in addition it will be more comfortable to walk in such heels.

Jeżeli nie masz dużego doświadczenia w chodzeniu na wysokich obcasach, to nie rzucaj się od razu na szpilki z niebotycznymi obcasami, gdyż to prosta droga do dramatu. Najpierw włóż eleganckie skórzane pantofle na prawie płaskiej podeszwie, następnie koturny czy 5-6 cm obcasy, a dopiero później zabójcze szpilki. Dzięki temu przyzwyczaisz stopy do wysokości i nie zafundujesz im bolesnego szoku. Jeszcze jedn trik to kupno butów na platformie, która spowoduje, że mimo wysokiego obcasu, wasza stopa nie będzie tak zdeformowana i narażona na urazy, a dodatkowo wgodniej będzie się chodzić w takich szpilkach.

Training not only in sport – Trening nie tylko w sporcie

chodzenie-na-szpilkach

Make a bedroom and lounge tour a few times, feel how they lie on the foot and what step they need. Try them for the creation you want to dress in. It is not only a matter of stylization but also of comfort. In a fitted pencil skirt, you will move in a completely different way than in a wide dress. Remember that the way you move is also very important. A heavy gait and hunched figure strain your feet and spine hard. Try to walk lightly and smoothly. Steps in high heels will always be a bit shorter than when you walk in ballet shoes – do not lengthen them by force, because you’ll look like you’re walking on stilts. First put your heel on the ground, but do not hit it too much against the ground, and then move the weight of the body over your fingers. Keep your legs close together.

Zrób kilka razy trasę sypialnia-salon, poczuj, jak leżą na stopie i jakiego wymagają kroku. Przymierz je do kreacji, w którą chcesz się ubrać. To nie tylko kwestia stylizacji, ale też wygody. W dopasowanej spódnicy ołówkowej będziesz się przecież poruszać zupełnie inaczej, niż w szerokiej sukience. Pamiętaj, że sposób poruszania się też jest bardzo ważny. Ciężki chód i zgarbiona sylwetka mocno nadwyrężają Twoje stopy i kręgosłup. Staraj się chodzić lekko i płynnie. Kroki w butach na obcasach zawsze będą nieco krótsze, niż kiedy chodzisz w baletkach – nie wydłużaj ich na siłę, bo będziesz wyglądała, jakbyś chodziła na szczudłach. Najpierw postaw na ziemi piętę, nie uderzając nią jednak zbyt mocno o podłoże i dopiero wtedy przesuń ciężar ciała na palce. Trzymaj nogi blisko siebie

A trick from the catwalk – Trik prosto z wybiegu

Top model Marie Helvin is now 65 years old and often spent many hours in beautiful but uncomfortable heels. For so many years she developed a trick that made walking in high-heeled shoes not so bothersome. Her patent is to stick two toes together with a normal patch. Exactly the second and third. What does it give? Such clever trick will reduce pain in instep. Just between these two fingers there is a branching of the nerve. When walking on high heels, the foot is more heavily loaded than usual. The nerve therefore causes pain. Joining these two fingers reduces pressure on the branching of the nerve.

Top modelka Marie Helvin ma teraz 65 lat i nieraz spędzała wiele godzin w pięknych, aczkolwiek niewygodnych szpilkach. Przez tyle lat wypracowała sobie pewien trik, który sprawiał, że chodzenie w wysokich butach nie było dla niej aż tak uciążliwe. Jej patent polega na tym, aby skleić sobie zwykłym plastrem dwa palce u stóp. Dokładnie drugi i trzeci. Co to daje? Taki sprytny trik zmniejszy ból w podbiciu. Właśnie pomiędzy tymi dwoma palcami znajduje się rozgałęzienie nerwu. Podczas chodzenia na szpilkach, stopa jest bardziej niż zwykle obciążona. Nerw wywołuje więc ból. Złączenie tych dwóch palców zmniejsza nacisk na rozgałęzienie nerwu.

Shoes matched, step rehearsed, feet protected against injury, so you can go on dances, or into the world, but before you leave the house, pack into your purse the sounds of a slice, not very pleasant surprises.

Buty dobrane, krok przećwiczony, stopy zabezpieczone przed urazami, no to można ruszać na tańce, albo w świat, ale zanim wyjdziesz z domu, spakuj do swojej torebki miekk plastry, na niezbyt przyjemne niespodzianki.

Opublikowany w advise

Let’s play a game

Do you spend Christmas in front of the TV? If so, I have a great replacement for you. What about a board game? This is the best form of entertainment for the whole family, as many games can be played from the age of 4 to even 110. So let’s turn off the TV sets, dig up the old board games and start playing.

Czy wy też spędzacie Święta przed telewizorem? Jeżeli tak to mam dla was świetny zamiennik. Co powiecie na planszówki? To najlepsza forma rorywki dla całej rodziny, gdyż w wiele gier można grać już od wieku 4 lat do nawet 110. Więc wyłączamy telewizory, odkopujemy stare planszówki i zaczynamy zabawę.

Here are my 5 ideas for board games: – Oto moje 5 pomysłów na planszówki

Queue – Kolejka

This is an educational historical game by Karol Madaja, developed by the Polish Institute of National Remembrance. The game takes us into the times of the PRL (Polish People’s Republic) with its temporary problems with the delivery of goods. The goal of the game, which stands before the players, from the perspective of the free market economy may seem prosaic, almost banal. It is shopping. Unfortunately, in times described as „rightly passed”, it was not an easy task and sometimes even impossible. It required the involvement of the whole family, cunning, strategy and patience in standing in long queues. Noteworthy is also the graphic design of the game: we find in it a whole lot of photos from the era, and the drawings and colors perfectly match the times in which the Queue is set. The icing on the cake is the humor contained in the titles and descriptions on the cards, which players play in the key stage of each round – „queue scuffles”.

To edukacyjna gra historyczna autorstwa Karola Madaja, opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej. Gra przenosi nas w czasy PRL z jej czasowymi problemami z dostawami towarów. Cel gry, który stoi przed graczami, z perspektywy wolnorynkowej gospodarki wydawać się może prozaiczny, wręcz banalny. Jest nim zrobienie zakupów. Niestety w czasach określanych jako „słusznie minione” nie było to zadanie łatwe a czasem wręcz niemożliwe. Wymagało ono zaangażowania całej rodziny, sprytu, strategii i cierpliwości w staniu w wielogodzinnych kolejkach. Na uwagę zasługuje także oprawa graficzna gry: znajdziemy w niej całą masę zdjęć z epoki, a rysunki i kolorystyka idealnie pasują do czasów, w które przenosi nas Kolejka. Wisienką na torcie jest humor zawarty w tytułach i opisach na kartach, które gracze zagrywają w kluczowym etapie każdej rundy – „przepychankach kolejkowych”.

YOU DID NOT STAND HERE! – PAN TU NIE STAL!

Move to the PRL for a moment, until the 1980s. To the times of central planning and eternal market shortages, the symbol of which has become ubiquitous queues to stores.
During the game, you will fight for deficit goods thrown into stores. However, it will not be so easy because other players also dream about Relax shoes or a reel tape recorder!
Observe what appears in the stores, deliberate, distribute tasks to your family and do not get out of the queue!
Well, unless someone yells in your ear, YOU DID NOT STAND HERE!

The game is nominated for prizes:

 • Best Family Card Game – „Games 100” magazine, USA, 2008.
 • Golden Geek Best Card Game – Boardgamegeek.com, USA, 2007.

Przenieś się na moment do PRL-u, do lat osiemdziesiątych. Do czasów centralnego planowania i wiecznych rynkowych niedoborów, symbolem których stały się wszechobecne kolejki do sklepów.
Podczas gry walczyć będziesz o deficytowe towary rzucane do sklepów. Nie będzie to jednak takie łatwe, ponieważ inni gracze również marzą o butach Relax czy magnetofonie szpulowym!
Obserwuj, co pojawia się w sklepach, w przemyślany sposób rozdzielaj zadania swojej rodzinie i nie daj się wypchnąć z kolejki!

No, chyba, że ktoś krzyknie ci do ucha PAN TU NIE STAŁ!

Gra nominowana do nagród:

 • Best Family Card Game – magazyn “Games 100”, USA, 2008 r.
 • Golden Geek Best Card Game – serwis Boardgamegeek.com, USA, 2007 r.

 

Rummikub

It’s a great social game. It is great entertainment for the whole family. It reached its world-wide career and popularity in the seventies, but in the US it became known at the turn of the century. This game is played under various names, such as: Rummikub, Rummy, Rack-Rummy, etc.
Rummikub is a very interesting, attractive and addictive game. A valuable feature of Rummikub is that the fun and satisfaction comes from participating in this game, not just from defeating the opponent.
The game’s goal is getting rid of all cubes with numbers, by laying out sequences with a minimum of 3 figures on the table. The most interesting option is interference in the cubes already laid – in your turn you can freely move and modify them, so as not to violate the basic rule (minimum 3 cubes in a sequence).

To wspaniała gra towarzyska. Jest dokonałą rozrywką dla całej rodziny. Swoją światową karierę i popularność osiągnął remik w latach siedemdziesiątych, ale w USA znany był już na przełomie wieków. Gra ta występuje pod różnymi nazwami, takimi jak: Rummikub, Rummy, Rack-Rummy itp.                                                                                      Rummikub jest grą bardzo interesującą, atrakcyjną i wciągającą. Cenną cechą Rummikuba jest to, że przyjemność i satysfakcję ma się z samego uczestnictwa w tej grze, a nie tylko z pokonania przeciwnika.

Gra polega na pozbyciu się wszystkich kostek z liczbami, wykładając na stół sekwencje lub ciągi minimum 3-liczbowe. Najciekawszą możliwością jest ingerencja w już wyłożone kostki – w swojej kolejce możesz je dowolnie przesuwać i modyfikować, byle tylko na koniec nie naruszyć podstawowej zasady (minimum 3 kostki w sekwencji lub ciągu).

Carcassonne

Players draw random elements of the board and put them on the table, arranging them to create new castles, rivers, meadows. When you create a new object, you can take control over it. The more tokens are on the table, the bigger the objects, even huge, and sometimes they join together.
When a given object is completed – like a city or a road – the person controlling it receives points, and the control marker returns to the player.
However, be careful not to suddenly discover that all our control marks have been placed on the board in unfinished objects! In this situation, we do not have the opportunity to earn more points!
The goal of the game is to collect as many points as possible at the end of the game when the chips that can be placed on the table are over.


The advantages of this game:

 • Carcassonne is one of the real family games – real, that is, where children, parents and grandparents are not bored, with whom each generation will manage and, most importantly, which will appeal to practically everyone.
 • This game is the perfect way to spend time with your family! Aunt’s birthday, Christmas dinner … starts boring or do you want to do something really cool with your family ?! Play Carcassonne!
 • Carcassonne is a great game to break the first ice cream in a strange environment. Like every good and simple board game, he can find a common denominator for every group of people 🙂
 • As one of the few board games is great for 2 people. The calm, hostile rivalry will appeal to every couple. Thanks to this, Carcassonne is an excellent gift game!
 • The game received the Game of the Year 2004 award in Germany!

 

Gracze wyciągają losowe elementy planszy i kładą na stole, układając przy sobie tak, aby stworzyć nowe zamki, rzeki, łąki. Gdy stworzysz nowy obiekt, możesz przejąć nad nim kontrolę. Im więcej żetonów znajduje się na stole, tym obiekty robią się większe, ogromne nawet, czasem się łączą.

W chwili gdy dany obiekt zostaje ukończony – jak miasto lub droga – osoba kontrolująca go otrzymuje punkty, a znacznik kontroli wraca do gracza.

Nalezy jednak uważać, by nagle nie odkryć, że wszystkie nasze znaczniki kontroli zostały rozstawione na planszy w nieukończonych obiektach! W takiej sytuacji nie mamy możliwości zdobywania kolejnych punktów!

Celem gry jest zebranie jak największej liczby punktów na koniec gry, gdy skończą się żetony, które można układać na stole.

Zalety tej gry:

 • Carcassonne to jedna z prawdziwych gier familijnych – prawdziwych, czyli takich, przy których nie nudzą się dzieci, rodzice i dziadkowie, taka, z którą każde pokolenie sobie poradzi i, co najważniejszej, która spodoba się praktycznie każdemu.
 • Ta gra to idealny sposób na spędzenie czasu z rodziną! Urodziny cioci, obiad świąteczny… zaczyna wiać nudą albo chcesz zrobić coś naprawdę fajnego z rodziną?! Zagrajcie w Carcassonne!
 • Carcassonne to świetna gra na przełamanie pierwszych lodów w nieznajomym otoczeniu. Jak każda dobra i prosta planszówka potrafi znaleźć wspólny mianownik dla każdej grupy ludzi 🙂
 • Jako jedna z nielicznych planszówek jest świetna na 2 osoby. Spokojna, pozbawiona wrogości rywalizaja przypadnie do gustu każdej parze. Dzięki temu Carcassonne jest doskonałą grą na prezent!
 • Gra otrzymała w Niemczech nagrodę Gra Roku 2004!

 

Taboo

Can you wrap up in cotton and talk about things on the ship? Great, then Taboo is just right for you! Your task will be to give your team as many passwords as possible, but without saying specific words. Be careful, the opponents lurk on your mistake and if you mention any of the taboo words, you lose a point.
Do you think it’s easy? Well, try to force a team member to guess the word „spacesuit”, without giving the terms: clothes, a jacket, a suit, a diver, a cosmonaut. With an hourglass in which the san spills out much faster than you’d think, there is a lot of excitement!

Potrafisz owijać w bawełnę i mówić o rzeczach na okrętkę? Świetnie, w takim razie Taboo jest w sam raz dla Ciebie! Twoim zadaniem będzie przekazanie swojej drużynie jak największej ilości haseł, jednak bez wypowiadania określonych słów. Uwaga, przeciwnicy czają się na Twój błąd i jeśli choćby wspomnisz dowolne ze słów tabu, tracicie punkt.

Wydaje Ci się to proste? No to spróbuj zmusić członka zespołu do odgadnięcia wyrazu „skafander”, nie podając przy tym określeń: ubranie, kurtka, kombinezon, nurek, kosmonauta. Do tego wszystkiego emocji dodaje klepsydra, w której piasek przesypuje się znacznie szybciej, niż myślałeś.

Taboo to fantastyczny tytuł na imprezy i spotkania w większym gronie. Abstrakcyjne skojarzenia są tu na porządku dziennym, a to z kolei nierzadko budzi salwy śmiechu. Do tego ogromna ilość dwustronnie zadrukowanych kart sprawia, że hasła bardzo długo nie staną się „ograne” i każda kolejna runda może być zaskakująca zarówno dla Ciebie, jak i Twoich sojuszników, głowiących się nad płynącym potokiem słów.